2019-12-06

Actoren

De betrokken personen.

2019-12-06

actoren

De belanghebbende partijen die bij een issue zijn betrokken.

2019-12-06

Actoren

Individuen en organisaties (waaronder overheden) die invloed uitoefenen op de maatschappij en de ruimtelijke ordening.

2019-12-06

Actoren

Spelers op de arbeidsmarkt.

2019-12-06

Actoren

Actoren is een algemeen gehanteerd begrip, waarmee individuen, dan wel instellingen, of organisaties, worden aangeduid, waarvan algemeen wordt aangenomen, dat zij een doorslaggevende invloed hebben op een bepaald proces.

2019-12-06

actoren

actoren - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord actor