Wat is de betekenis van Activity based costing?

2023-10-03
Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Activity based costing

Activity based costing is een methode die bedrijven gebruiken op de kostprijs te berekenen. Deze methode is gebaseerd op het idee dat niet producten maar activiteiten kosten veroorzaken. De kosten worden hierbij opgehangen aan de activiteiten die nodig zijn om producten te maken en verkopen. Bij activity based costing wordt er gezocht naar aspecten...

2023-10-03
Asset Management begrippen

NVDO (2016)

Activity Based Costing

Bij Activity Based Costing worden kosten en opbrengsten toegerekend aan de activiteit die deze veroorzaken. Met ABC worden die niet rechtstreeks aan kostendragers zoals klanten, producten of diensten toegewezen, maar via een tussenschakel: de activiteiten

Direct toegang tot alle 4 resultaten over Activity based costing?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-03
Basisboek Bedrijfseconomie

Drs. Wim Koetzier & Drs. Rien Brouwers (2015)

Activity based costing

Kostprijsberekening waarbij de indirecte kosten via activiteiten aan kostendragers worden toegerekend.

2023-10-03
Nima marketing lexicon

NIMA (1993)

Activity based costing

(ABC) Methode van kostprijscalculatie waarbij de toedeling van indirecte kosten aan producten geschiedt op basis van de mate waarin bij de voortbrenging dan wel het tot stand brengen van een product, gebruik wordt gemaakt van bepaalde ondersteunende activiteiten, zoals instel-, omstel-, plannings- en verkoopondersteunende activiteiten.