Wat is de betekenis van activiteit?

2023-06-02
Fitness begrippen omschreven

Redactie Ensie (2020)

Activiteit

Een groot aantal verschillende lichamelijke activiteiten — zoals zwemmen, wandelen of hardlopen — die vereisen dat je iets sneller ademt om je hartslag te verhogen. Letterlijk betekent aerobic "met zuurstof".

Direct toegang tot alle 20 resultaten over activiteit?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

activiteit

activiteit - Zelfstandignaamwoord 1. een bepaalde werkzaamheid, verrichting De activiteiten moesten gestopt worden omdat er geen geld meer was. 2. beweging Bij de man die op de grond lag was geen activiteit meer te ontdekken. 3. toestand waarin...

Lees verder
2023-06-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

activiteit

activiteit - zelfstandig naamwoord uitspraak: ac-ti-vi-teit 1. ergens mee bezig zijn ♢ er worden hier allerlei activiteiten georganiseerd Zelfstandig naamwoord: ac-ti-vi-teit de activiteit ...

Lees verder
2023-06-02
Projectmanagement

Projectmanagement

Activiteit

Werkzaamheid die tijdens het project moeten worden uitgevoerd.

2023-06-02
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Activiteit

(aktiviteit) verrichting; bedrijvigheid

2023-06-02
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

ACTIVITEIT

het geheel der handelingen. Activiteiten spelen zich af op verschillende niveaus. Bij een reflexhandeling komt activiteit overeen met het vrijkomen van energie als gevolg van (het) louter reageren op een→ prikkel. Het betreft hier een activiteit van het lagere zenuwstelsel in tegenstelling tot de activiteiten van het hogere zenuwstelsel, waarb...

Lees verder
2023-06-02
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Activiteit

werklust, bedrijvigheid,

2023-06-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Activiteit

(<Fr.), v., 1. werkzaamheid in het alg. ; inz. ijverige, voortvarende werkzaamheid, bedrijvigheid ; 2. het in werkelijke dienst zijn.

Lees verder
2023-06-02
Vreemde woorden in de natuurkunde en namen der chemische elementen

Prof. Dr. P.H. van Laer (1949)

Activiteit

(= Fr. activité = werking, werkzaamheid; Lat. dctio = handeling, werking; → actie. Lat. activitas betekent: het vermogen om te werken, in tegenstelling tot passivitas = het vermogen om iets te ondergaan). Werking, werkzaamheid; b.v. activiteit van stoffen, radio-activiteit.

Lees verder
2023-06-02
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

activiteit

v. bedrijvigheid.

2023-06-02
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Activiteit

term uit de karakterologie, (in het bijzonder van Heymans, een der drie indelingsgronden der karakters (actieve en inactieve typen). De wetten, afgeleid uit de thermodynamica voor de invloed van de concentratie van een opgeloste stof op tal van physisch-chemische verschijnselen zoals dampdruk, vriespuntsdaling, electrochemische potentiaal, chem. ev...

Lees verder
2023-06-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

activiteit

v. (Fr.) werkzaamheid, bedrijvigheid: een rusteloze activiteit ontwikkelen.

2023-06-02
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

activiteit

v. bedrijvigheid.

2023-06-02
Algemeen  Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Activiteit

Werklust, bedrijvigheid.

2023-06-02
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Activiteit

Activiteit - de toestand, waarin iemand vrij van invaliditeit is, dus geschikt om zijn werkzaamheden naar behooren te verrichten.

2023-06-02
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

activiteit

activiteit - v„ werklust, bedrijvigheid.

2023-06-02
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Activiteit

Activiteit - werkzaamheid, voortvarendheid.

2023-06-02
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Activiteit

werkzaamheid, energie.

2023-06-02
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Activiteit

vr., bedrijvigheid; activum taalk., bedrijvende vorm.

2023-06-02
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Activiteit

ACTIVITEIT, v. werkzaamheid, bedrijvigheid, ijver; — (ook) het in werkelijken dienst zijn.

Lees verder