Wat is de betekenis van acquisitie (akkwisitie)?

1973
2023-01-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

acquisitie (akkwisitie)

acquisitie (akkwisitie) - acquisi'tie (akkwisitie) [Lat. ad, erbij, quaero, krijgen], v. (-s), verkrijging of verwerving van goederen of rechten.