Synoniemen van Acquisitie

2020-04-03

Acquisitie

Acquisitie omvat het verwerven van nieuwe klanten en opdrachten. In de bedrijfswereld is het vaak de benaming van de afdeling die is belast met deze taak. Bij acquisitie spelen goede communicatievaardigheden een belangrijke rol, omdat potentiële klanten overtuigd moeten worden van het product dat een bedrijf aanbiedt. Als het product eenmaal wordt afgenomen, is het van belang dat de klant tevreden is en vaker wil samenwerken. Op die manier ontstaat een vaste klantenkring voor een bedrijf, dat op...

2020-04-03

Acquisitie

Als we de uitgever nou eens vergelijken met een edelsmid, dan zijn het de schrijvers die hem het goud en de diamanten leveren. Zonder schrijvers zit de uitgever doelloos in zijn werkplaats. Met liefde en kunde bewerkt en verkoopt hij verhalen. Maar die verhalen liggen niet voor het oprapen. In de verwerving ervan, de acquisitie, realiseert de uitgever dan ook zijn bestaansrecht. Een bekwame uitgever, daarbij door zijn redactie ondersteund, heeft boven alles een goede neus. Buitenstaanders denken...

2020-04-03

Acquisitie

Acquisitie houdt in: alle investeringen waardoor een overnemende partij een belang verwerft van meer dan 50% van de stemgerechtigde aandelen in de overgenomen vennootschap. In het spraakgebruik wordt met een acquisitie of overname meestal bedoeld het samenvoegen van ondernemingen door middel van het kopen van een onderneming of een onderdeel daarvan. Kenmerkend daarbij is dat één van de partners duidelijk de ander domineert, niet alleen doordat sprake is van het "kopen" van het belang, maar veel...

2020-04-03

Acquisitie

Acquisitie is een algemeen gehanteerd begrip, waarmee het totale verwervingsproces van een investeringsoptie wordt aangeduid, dan wel − afhankelijk van de context − de verwerving van het betreffende vastgoedobject, c.q. de benoeming als zodanig van dat object. Het begrip is niet eenduidig gedefinieerd. Zo wordt het ook omschreven als de periode binnen de levenscyclus van een vastgoedobject, die direct aansluit op de (pre-)initiatieffase, dan wel deze fase mede omvat, waarbij inbegrepen is het...

2020-04-03

acquisitie

acquisitie - Ander woord voor overname van een bedrijf door een ander bedrijf.

2020-04-03

acquisitie

acquisitie - zelfstandig naamwoord uitspraak: ak-wie-siet-sie 1. het in je bezit krijgen van iets ♢ zijn taak bij de bieb is de acquisitie van nieuwe boeken 2. het lid maken, klant maken of in dienst nemen van personen ♢ Wina houdt zich in ons bedrijf bezig met de aquisitie van nieuwe klanten Zelfstandig naamwoord: ak-wie-si...

2020-04-03

acquisitie

acquisitie - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) de verwerving van een bedrijf door een ander bedrijf Acquisitie is één van de manieren voor een bedrijf om te groeien. 2. de zoektocht naar nieuwe zakelijke relaties en opdrachten De directeur van het aannemersbedrijf was altijd op pad om nieuwe acquisities te verwerven. Woordherkomst Naamwoord van handeling van acquireren met het achte...

2020-04-03

Acquisitie

Acquisitie - aanwinst.

2020-04-03

acquisitie

acquisitie - v. (acquisitiën), verkrijging, verwerving; aangekocht eigendom

2020-04-03

acquisitie

acquisitie - Het verkrijgen van materiaal voor een bibliotheek, documentatiecentrum, archief of andere collectie, inclusief selectie, bestellen en verkrijging door ruil of gift.

2020-04-03

acquisitie

acquisitie - v., verwerving, verworven eigendom.