Wat is de betekenis van Acquisitie?

2021
2022-12-04
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Acquisitie

Acquisitie omvat het verwerven van nieuwe klanten en opdrachten. In de bedrijfswereld is het vaak de benaming van de afdeling die is belast met deze taak. Bij acquisitie spelen goede communicatievaardigheden een belangrijke rol, omdat potentiële klanten overtuigd moeten worden van het product dat een bedrijf aanbiedt. Als het product eenmaal wordt...

Lees verder
2019
2022-12-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

acquisitie

acquisitie - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) de verwerving van een bedrijf door een ander bedrijf Acquisitie is één van de manieren voor een bedrijf om te groeien. 2. de zoektocht naar nieuwe zakelijke relaties en opdrachten De directeur van het aannemersbedr...

Lees verder
2018
2022-12-04
Willem G. Keeris

Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en tevens visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Acquisitie

Acquisitie is een algemeen gehanteerd begrip, waarmee het totale verwervingsproces van een investeringsoptie wordt aangeduid, dan wel − afhankelijk van de context − de verwerving van het betreffende vastgoedobject, c.q. de benoeming als zodanig van dat object. Het begrip is niet eenduidig gedefinieerd. Zo wordt het ook omschreven als de periode b...

Lees verder
2018
2022-12-04
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

acquisitie

acquisitie - zelfstandig naamwoord uitspraak: ak-wie-siet-sie 1. het in je bezit krijgen van iets ♢ zijn taak bij de bieb is de acquisitie van nieuwe boeken 2. het lid maken, klant maken of in dienst nemen van personen...

Lees verder
2017
2022-12-04
Joost Nijsen

Oprichter van Uitgeverij Podium

Acquisitie

Als we de uitgever nou eens vergelijken met een edelsmid, dan zijn het de schrijvers die hem het goud en de diamanten leveren. Zonder schrijvers zit de uitgever doelloos in zijn werkplaats. Met liefde en kunde bewerkt en verkoopt hij verhalen. Maar die verhalen liggen niet voor het oprapen. In de verwerving ervan, de acquisitie, realiseert de uitge...

Lees verder
2007
2022-12-04
Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon Corporate Finance Lexicon

Acquisitie

Acquisitie houdt in: alle investeringen waardoor een overnemende partij een belang verwerft van meer dan 50% van de stemgerechtigde aandelen in de overgenomen vennootschap. In het spraakgebruik wordt met een acquisitie of overname meestal bedoeld het samenvoegen van ondernemingen door middel van het kopen van een onderneming of een onderdeel daarva...

Lees verder
2003
2022-12-04
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

acquisitie

acquisitie - Ander woord voor overname van een bedrijf door een ander bedrijf.

1994
2022-12-04
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Acquisitie

[Lat. acquisitio] verwerving, koop.

1993
2022-12-04
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Acquisitie

(akwisitie) aanwinst; het werven

1993
2022-12-04
NIMA

Nima marketing lexicon

Acquisitie

Het zich verwerven van orders (order-, klantenacquisitie) en/of van een andere organisatie (overname).

1990
2022-12-04
BDI

BDI terminologie

acquisitie

geheel van (administratieve) processen gericht op het verwerven van documenten door middel van koop, ruil, schenking of andere methoden. - verwerving ; aanschaf.

Lees verder
1990
2022-12-04
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

acquisitie

acquisitie - Het verkrijgen van materiaal voor een bibliotheek, documentatiecentrum, archief of andere collectie, inclusief selectie, bestellen en verkrijging door ruil of gift.

1955
2022-12-04
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Acquisitie

verwerving, verworven eigendom.

1950
2022-12-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Acquisitie

v. (-s), 1. het werven of verwerven; 2. wat men verwerft, aanwinst.

Lees verder
1937
2022-12-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

acquisitie

v. -s (Fr.) [Lat. acquisitio]: verwerving, aanwinst. (qu = kw).

1930
2022-12-04
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

acquisitie

➝ akkwisitie.

1914
2022-12-04
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

acquisitie

acquisitie - v., verwerving, verworven eigendom.

1910
2022-12-04
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Acquisitie

Acquisitie - aanwinst.

1908
2022-12-04
Vivat

Schrijver op Ensie

Acquisitie

Lat, aankoop, verovering, het door de handeling van acquireeren verkregen©.

1906
2022-12-04
wink

Wink's vreemde woordenboek

Acquisitie

vr. wat men verworven heeft, nieuwe aankoop.