Wat is de betekenis van achteroverslaan?

2023-06-10
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

achteroverslaan

1) (1934) (inf.) snel uitdrinken. Minder frequent: ‘iets achterover* tikken’. • Verrek jij, antwoordt Marie, maar gooit evengoed het pilsje achterover. (Jan Campert: Die in het donker. 1934) • ... van een borrel achterover slaan. (Jan Cremer: Ik Jan Cremer. Tweede boek. 1968) • 'Nee hoor, hij drinkt altijd een glaasje k...

Lees verder
2023-06-10
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

achteroverslaan

achteroverslaan - Werkwoord 1. (ov) in één teug een drankje opdrinken Hij sloeg snel zijn ouwe klare achterover voordat hij weer de barre kou inging. 2. ergatief achterwaarts vallen, vaak figuurlijk van verbazing Ik ben daar steil van achterovergeslage...

Lees verder
2023-06-10
Woordenboek Populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Achteroverslaan

snel uitdrinken. Vgl. de opmerking van Kruyskamp onder achteroverdrukken. ... omdat de Amerikaanse auteur Ernest Heming- way nu eenmaal niet vierentwintig uur per dag kon copuleren en sterke drank achterover slaan... (Lévi Weemoedt: Liefdewerk oud papier, 1980)

Lees verder

Direct toegang tot alle 6 resultaten over achteroverslaan?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-10
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Achteroverslaan

(sloeg achterover, is of heeft achterovergeslagen), 1. onoverg., achterovervallen: de schaatser sloeg achterover, (fig.) - van de prijs, schrikken van de hoge prijs; 2. overg., drinken: de heren hadden kennelijk menig glaasje achterovergeslagen, heel wat gedronken.

Lees verder
2023-06-10
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Achteroverslaan

(sloeg achterover, is of heeft achterovergeslagen), i. onoverg., achterovervallen: de schaatser sloeg achterover, (fig.) — van de prijs, schrikken van de hoge prijs; n. overg., drinken: de heren hadden kennelijk menig glaasje achterovergeslagen, heel wat gedronken,

2023-06-10
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

achteroverslaan

achteroverslaan - achtero'verslaan (sloeg achterover, is achterovergeslagen), naar achteren tegen de grond smakken (ook fig.): steil -, in hevige mate schrikken.