Wat is de betekenis van Achilleshiel (-pees)?

1925
2021-05-12
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Achilleshiel (-pees)

Hiermede bedoelt men ‘het zwakke punt in iemands karakter of zedelijkheid, ook in een betoog of stelsel, naar den hiel van den Griekschen held Achilles, het eenige kwetsbare deel aan het lichaam van dien held. Zijn moeder Thetis had hem, met de bedoeling om hem onsterfelijk te maken, in het water van den Styx gedompeld, doch de hielen,...

Lees verder