2020-02-29

Acadia

Zoo noemde men voorheen het groote Noord-Amerikaansche schiereiland, dat aan de Golf van St. Laurens gelegen is en met een gedeelte van Beneden-Canada en Maine tegenwoordig de Engelsche koloniën Nieuw-Brunswijk en Nieuw-Schotland omvat. Acadia was een gedeelte van het zoogenaamde Nouvelle France. Fransche volkplanters vestigden er zich in 1604 en vermeerderden er tot eene bevolking van 20.000 zielen. Engeland betwistte aan Frankrijk dit gewest en verkreeg het bij den vrede van Utr...

2020-02-29

Acadia

Acadia - Vroegere naam van Nieuw-Schotland (Britsch Noord-Amerika).