Wat is de betekenis van Aardsch?

2019
2022-09-26
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

aardsch

aardsch - Bijvoeglijk naamwoord 1. verouderde spelling of vorm van aards van vóór 1946/47

Lees verder
1926
2022-09-26
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Aardsch

Het woord „aardsch” komt in zeer verschillende beteekenissen voor. I. Aardsch, d.i. uit aarde (asch, Gen. 18 : 27, stof, Ps. 30 : 10) gemaakt, wordt de eerste Adam genoemd reeds voor den val, daar zijn lichaam, uit de aarde gevormd (Gen. 2 : 7), slechts een natuurlijk lichaam was. Vandaar dat hij Adam heet d. i. „uit de aarde geno...

Lees verder
1898
2022-09-26
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Aardsch

AARDSCH, bn. tot de aarde betrekking hebbende, tot het leven op aarde behoorende en daarvan het karakter dragende; — een aardsch paradijs, heerlijk lustoord; — (w. g.) een aardsche hemel, groot en rein geluk; — vergankelijk: het aardsche slijk geld

Lees verder
1864
2022-09-26
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Aardsch

Aardsch, bn. werelsch.