Wat is de betekenis van Aanzoeken?

2024-05-27
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-27
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

aanzoeken

aanzoeken - Werkwoord 1. een aanzoek doen aanzoeken - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord aanzoek Woordherkomst samenstelling van aan(voorzetsel) en zoeken(werkwoord)

2024-05-27
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Aanzoeken

v., oansiikje, -sykje.

2024-05-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Aanzoeken

(zocht aan, heeft aangezocht; tegenw. bijna uitsl. gebezigd met het verl. deelw. in samengesttijden), 1. aanzoek doen bij; — ten huwelijk vragen; om de gunsten vragen van; — toenadering tot —, omgang met (iem.) zoeken; 2. aanzoeken om, tot iets bij iem., pogingen aanwenden om iets te verkrijgen: hij heeft bij het bestuu...

2024-05-27
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

aanzoeken

zocht h. -gezocht, inz. in met het volt. deelw. samengestelde tijden (aanzoek doen): hij heeft mij -gezocht om steun; zij is al driemaal -gezocht (of: h. drie aanzoeken gehad), ten huwelijk gevraagd.

2024-05-27
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

aanzoeken

(zocht aan, heeft aangezocht) 1. aanzoek doen: iemand om steun 2. aanzoek krijgen: zij is al tweemaal aangezocht.

2024-05-27
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

aanzoeken

aanzoeken - (zocht aan, heeft aangezocht; tegenw. bijna uitsluitend gebezigd met het verl. deelw. in samengest. tijden), om de gunsten vragen van; toenadering tot, omgang.met (iemand) zoeken; pogingen aanwenden om iets te verkrijgen: hij is aangezocht, men heeft hem aangezocht, de leiding op zich te nemen.

2024-05-27
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Aanzoeken

AANZOEKEN, (zocht aan, heeft aangezocht), aanzoek doen; — een ongeoorloofden minnehandel trachten aan te knoopen, zoeken te verleiden; — (dicht.) raadplegen; — aanzoeken om, tot iets bij iem., pogingen aanwenden om iets te verkrijgen : hij heeft bij het Bestuur al dikwijls om een postje aangezocht. (AANZOEKEN wordt tegenwoordig...

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-27
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)