Wat is de betekenis van aandragen?

2024-04-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

aandragen

aandragen - Werkwoord 1. ergens naartoe dragen 2. (ov) ter sprake brengen Woordherkomst samenstelling van aan(voorzetsel) en dragen(werkwoord)

2024-04-25
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

aandragen

- iemand aandragen, aanbrengen, verklikken.

2024-04-25
Politiek woordenboek

Marco Bunge (1985)

Aandragen

Naar voren brengen, aanvoeren. Als een kamerlid een bepaalde gedachte aandraagt, geeft hij/zij dat idee aan medeparlementariërs of aan een bewindspersoon in overweging. Zie ook aanreiken.

2024-04-25
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

aandragen

In de verb. zich (van iem.) iets aandragen, zich iets aantrekken, zich er om bekommeren (zie ook de dialectwdb., o.a. C., J. en T.B.); - gewest, ook: iem. aandragen, iem. verklikken. Van Emke draagt zich niemand iets aan. Zij heeft zo weinig van node dat het onopgemerkt kan doorgaan, TEIRLINCK 1952, 1, 108.

2024-04-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Aandragen

v., oandrage, -tôgje, -toaije tatôgje, -toaije.

2024-04-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Aandragen

(droeg aan, heeft aangedragen), 1. (iets zwaars) aanbrengen, naar iemand toedragen; — met iets komen aandragen, het aanbrengen zonder dat dit gewenst of verwacht werd; 2. (fig.) berichten, verklikken; 3.(Zuidn.) zich tets aandragen, het zich aantrekken; zich er om bekommeren.

2024-04-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

aandragen

droeg aan, h. -gedragen ([met enige moeite] naar een persoon, een plaats dragen; fig., Z.-N., vero., verklikken): hout—; Z.-K.z.iets-, aantrekken 7; -drager,m.-s.

2024-04-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

aandragen

('a:n) (droeg aan, heeft aangedragen) 1. ergens heen dragen : bouwstoffen -. 2. verklikken. Syn. aanbrengen (8). aandrager m. (—s).

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

aandragen

aan'dragen (droeg aan, heeft aangedragen), (iets zwaars) aanbrengen, naar iemand toedragen; met iets komen —, het aanbrengen zonder dat dit gewenst of verwacht werd; ook van onstoffelijke zaken (argumenten e.d.).