Wat is de betekenis van aandienen?

2024-04-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

aandienen

aandienen - Werkwoord 1. (ov) de komst melden van Hij werd door een lakei aangediend bij de vorstin. 2. (refl) zich ~: op het toneel verschijnen Hiermee diende zich een nieuw probleem aan. Woordherkomst samenstelling van...

2024-04-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Aandienen

v., oantsjinje.

2024-04-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Aandienen

(diende aan, heeft aangediend), I. (w. g.) iets aandienen, berichten (aan een hoger geplaatst persoon) ; 2. iemand aandienen, de komst, de naam van een bezoeker aanmelden; — zich zelf aandienen, zich aanmelden. AANDIENING, v.

2024-04-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

aandienen

diende -, h. -gediend (de komst van iem. berichten, aanmelden): de lakei ging ons bij zijn heer -; zich bij iem. laten -; zich zelf -.

2024-04-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

aandienen

('a:n) (diende aan, heeft aangediend) deftig iemands komst melden : „wie kan ik bij mijnheer vroeg de lakei; zich bij iemand (laten) -. Syn. aankondigen, aanmelden, aanzeggen, afkondigen, bekendmaken, kond doen, ter kennis brengen.

2024-04-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

aandienen

aan'dienen (diende aan, heeft aangediend), 1. iemand —, de komst, de naam van een bezoeker melden (bij zijn superieur); zich —, zich aanmelden.

2024-04-25
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-04-25
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

aandienen

Aandienen - (diende aan, heeft aangediend), iemand iets aandienen, berichten, aan een hooger geplaatst persoon; - iemand aandienen, de komst, den naam van een bezoeker aanmelden; - zich zelven aandienen, zich voorstellen, zich aanmelden.

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-25
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Aandienen

zie Aanmelden.