Wat is de betekenis van Aankondigen — aandienen — aanmelden — aanzeggen — afkondigen — bekend maken — berichten — kond doen?

2024-06-17
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Aankondigen — aandienen — aanmelden — aanzeggen — afkondigen — bekend maken — berichten — kond doen

Bekend maken, ter kennis brengen is de algemeene uitdrukking om iemand te doen weten dat iets het geval is, gebeurd is of geschieden zal. Aan¬kondigen is mondeling of schriftelijk doen weten, dat iets gebeurd is of gebeuren zal, doch met de bijgedachte, dat de kennisgeving geschiedt bij monde van iemand, die wettelijk of rechtens hiertoe geroep...