Belastingen

Belasting begrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Loonheffingskorting

betekenis & definitie

Loonheffingskorting is een bundeling van verschillende kortingen op belastingen, waardoor minder belasting betaald hoeft te worden. Het grootste gedeelte van de korting komt van de algemene heffingskorting. Loonheffingskorting is van toepassing voor iedereen die in loondienst is en is bij één werkgever tegelijkertijd aan te vragen.

De loonheffingskorting is van toepassing voor iedereen die in loondienst is. De werkgever houdt dan rekening met deze heffingskortingen zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Doordat er kortingen verkregen worden over het brutoloon wordt er meer nettoloon uitbetaald.

Loonheffingskorting kan worden aangevraagd bij de werknemer of een uitkeringsinstantie. De aanvraag gaat door middel van het invullen van een formulier dat in de meeste gevallen van de werkgever verkregen wordt. Het aanvraagformulier heeft de naam ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’. Wanneer iemand meerdere werkgevers heeft is het slechts mogelijk om bij één werkgever loonheffingskorting toe te passen. Dit zal vrijwel altijd de werkgever zijn waar de meeste uren gemaakt worden en het meeste salaris verdiend wordt. Wanneer in één jaar bij meerdere werkgevers achter elkaar gewerkt wordt, maar niet tegelijkertijd, is het wel mogelijk om elke werkgever loonheffingskorting te verkrijgen.

Het grootste gedeelte van de loonheffingskorting bestaat uit de algemene heffingskorting. Dit is een vast bedrag dat per jaar vastgesteld wordt. Daarnaast is de arbeidskorting een onderdeel van de loonheffingskorting. De arbeidskorting is een vastgesteld percentage van het bruto inkomen en is afhankelijk van de leeftijd en het inkomen van de werknemer. De arbeidskorting wordt door de werkgever aangevraagd. Er zijn ook heffingskortingen die door de werknemer zelf aangevraagd kunnen worden zoals ouderenkorting, jonggehandicaptenkorting en de levensloopverlofkorting.