Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Gepubliceerd op 30-06-2017

Genre

betekenis & definitie

Aanduiding van een soort toneelstukken, die qua inhoud en → vormgeving, bepaalde overeenkomstige karakteristieke kenmerken hebben.

Het probleem doet zich voor dat er geen eenduidige indeling in genres te geven is. Er zijn verschillende indelingen denkbaar, b.v. comédie - tragedie; klassiek toneel - modern toneel; hoftheater - burgerlijk drama; naturalistisch toneel - episch drama. Andere namen voor soorten van drama bv. Expressionistisch toneel, sociaal drama, docudrama, aristotelisch toneel enz.

Literatuur
- Lodewick: Literaire kunst
- H. van den Berg: Teksten voor toeschouwers