Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (2001)

Gepubliceerd op 30-06-2017

Context

betekenis & definitie

Spelgegevens die de gegeven opdracht tot een spel of een te spelen feit en het verband waarin zich iets voordoet betekenis geven.

Onder spelgegevens worden begrepen: (→) het verhaal, (→) de personages, (→) de dramatische handelingen, (→) het dramatisch verloop, (→) de enscenering, het gebruik van de overige (→ ) theatrale middelen zoals (→) decor en (→) belichting en dergelijke en de verbanden waarin zich iets voordoet.

Literatuur
Prisma van de letterkunde 1990