Acteur betekenis & definitie

Toneelspeler; filmspeler.

Vertolker van (→) rollen met behulp van lichaam en stem als instrumenten. In de laatste negen decennia is het werkterrein van de acteur aanmerkelijk vergroot door de film en de televisie. Aanwezigheid van en contact met publiek is een voorwaarde voor het tot leven brengen van een (→) speelbaar gegeven. De toneelkunst is geen reproducerende kunst, maar door interpretatie en vormgeving van de (regisseur en) acteur een scheppende kunst. Toneelspeler is heden een maatschappelijk erkend beroep, waarvoor men kan worden opgeleid aan een toneelschool of –academie. Daarnaast zijn er toneelspelers die deze kunst als liefhebberij beoefenen in niet- professionele gezelschappen, amateurtoneelspelers genoemd.

Literatuur
- Hans van Dam, Theater in gebruik, 1996

Gepubliceerd op 30-06-2017