Rendement betekenis & definitie

Verhouding tussen het aantal leerlingen dat wel of niet het diploma behaalt (Commissie leerwegen in en na het voortgezet onderwijs, 1995).

Gepubliceerd op 11-05-2017