Redactie Ensie

Bedrijfsverzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 07-09-2016

2016-09-07

Bedrijfsstagnatieverzekering

betekenis & definitie

Een bedrijfsstagnatieverzekering is een verzekering die een vergoeding biedt in geval men als ondernemer te maken heeft met bedrijfsstagnatie. De bedrijfsstagnatieverzekering keert alleen uit als het gaat om stagnatie door materiële schade die gedekt was.

Bedrijven en ondernemingen lopen altijd het risico om op allerlei manieren schade op te lopen. In sommige gevallen is de omvang van deze schade zodanig groot, dat men eerst een periode bezig is met herstelwerkzaamheden, alvorens men als bedrijf weer goederen en diensten kan leveren. Dit wordt ook wel bedrijfsstagnatie genoemd. Door de materiële schade is het niet mogelijk om de gewenste bedrijfsvoering te hanteren. Tijdens bedrijfsstagnatie loopt men als bedrijf natuurlijk flink wat omzet mis. Tegen dit verlies in omzet kan men zich verzekeren met een bedrijfsstagnatieverzekering.

Een bedrijfsstagnatieverzekering vergoedt niet alle vormen van verlies in omzet. Er wordt namelijk pas gesproken van bedrijfsstagnatie wanneer de materiële schade ook gedekt was. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om schade wat mede is veroorzaakt door slecht onderhoud, wordt er geen vergoeding gegeven vanuit een bedrijfsstagnatieverzekering.

Wanneer er sprake is van bedrijfsstagnatie en men heeft een bedrijfsstagnatieverzekering afgesloten, wordt deze gedurende het gehele herstel uitgekeerd. In ander woorden, totdat de onderneming weer in staat is om over te gaan tot normale bedrijfsvoering, heeft het recht op een uitkering van de bedrijfsstagnatieverzekering. Niet alleen vergoedt deze verzekering het verlies in omzet, een bedrijfsstagnatieverzekering kan ook een compensatie bieden voor de verloren marktpositie van de onderneming als gevolg van de opgelopen materiële schade.