Redactie Ensie

Bedrijfsverzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 07-09-2016

2016-09-07

Bedrijfsstagnatie

betekenis & definitie

Bedrijfsstagnatie is het niet kunnen leveren van goederen en diensten door eerder voorgekomen ongevallen. Bedrijfsstagnatie komt voor bij onderneming die te maken hebben gehad met grote schade, bijvoorbeeld door brand.

Bedrijfsstagnatie betekent stilstand van een onderneming in de brede zin van het woord. Bij bedrijfsstagnatie is een onderneming, door wat voor een redenen dan ook, niet in staat om naar gelang de wensen van de klant deze van goederen en diensten te voorzien. Bedrijfsstagnatie komt bijvoorbeeld voor wanneer een onderneming flinke schade heeft opgelopen als gevolg van een brand. De betreffende onderneming zal er in dat geval eerst voor moeten zorgen dat de schade wordt hersteld, voordat men kan overgaan tot het leveren van goederen en diensten.

Bedrijfsstagnatie kan op allerlei ongevallen worden veroorzaakt. Er wordt echter alleen van bedrijfsstagnatie gesproken indien de stilstand het gevolg is van materiële schade die was gedekt door een verzekering. Wanneer de omzetdaling voortkomt uit schade die niet is verzekerd, kan er niet worden gesproken van bedrijfsstagnatie.

Ondernemingen kunnen zich verzekeren tegen bedrijfsstagnatie met een zogenaamde bedrijfsstagnatieverzekering. Deze verzekering biedt een vergoeding voor het verlies van omzet tijdens de periode dat er herstelwerkzaamheden plaatsvinden voor de opgelopen materiële schade. Daarnaast is het gebruikelijk dat een bedrijfsstagnatie verzekering een vergoeding uitkeert om terug te klimmen naar een verloren marktpositie.