Redactie Ensie

Bedrijfsverzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 07-09-2016

2016-09-07

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

betekenis & definitie

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade die door medewerkers van een bedrijf aan derden wordt aangericht. Ook schade die medewerkers tijdens werkzaamheden zelf oplopen of elkaar onderling toebrengen is meeverzekerd. Het kan hierbij om zowel materiële schade als letselschade gaan. Het bedrijf moet wel aansprakelijk zijn voor de schade.

Wanneer een medewerker van een bedrijf schade bij een ander aanricht kan de benadeelde partij hiervoor een schadeclaim indienen. Door middel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een bedrijf verzekerd tegen dergelijke claims.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is bedoelt om schade te dekken die ontstaat op momenten dat een werknemer voor het bedrijf aan het werk is. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld een vaas omgooit bij een klant kan het bedrijf voor de schadevergoeding aanspraak maken op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Maar ook wanneer een werknemer op de werkvloer valt en het bedrijf hiervoor aansprakelijk wordt gesteld kan er een beroep op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering worden gedaan.

Niet alle schade wordt standaard gedekt door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Hiervoor moet een aanvullende verzekering worden afgesloten. Zo kunnen bedrijven een productverzekering afsluiten, die de schade vergoedt als het bedrijf een product levert dat niet in orde is. Ook wordt standaard de schade die aangericht wordt met een voertuig niet vergoedt. Hiervoor kunnen bedrijven ook een aanvullende verzekering voor afsluiten.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is iets anders dan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Waar een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering schade vergoedt die door werknemers aangericht worden tijdens het werk, vergoedt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering schade die ontstaat door gemaakte fouten in de werkzaamheden. Een voorbeeld hiervan is een consultant die verkeerd advies geeft, waardoor de klant hierdoor verkeerde beslissingen neemt en financiële schade oploopt.