Redactie Ensie

Bedrijfsverzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 07-09-2016

2016-09-07

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

betekenis & definitie

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade bij een klant die ontstaan is door een fout bij de leverancier van een product of dienst. Deze schade betreft altijd vermogensschade; schade die de klant is misgelopen door de fout van de leverancier. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering betreft dus de uitvoering van het beroep .

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is met name aantrekkelijk voor bedrijven die met hun producten en/of diensten een grote impact kunnen hebben op het functioneren van hun klanten. Een voorbeeld hiervan is een IT-bedrijf dat software ontwikkeld om transacties van een bank te automatiseren. Wanneer het IT-bedrijf een ernstige fout in het ontwerpen van de software maakt kan de bank veel geld verliezen, doordat het niet mogelijk is geld over te boeken. Tevens krijgt de bank dan te maken met schadeclaims van klanten die door deze fout benadeeld zijn. In een dergelijk geval zal de bank de totale schade op het IT-bedrijf willen verhalen.

Als het IT-bedrijf een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten dekt deze verzekering de schade van de ontwerpfout. Een dergelijke verzekering zorgt ervoor dat het voortbestaan van de organisatie niet in gevaar komt. Immers, wanneer een bedrijf aansprakelijk gesteld wordt voor een fout moet het bedrijf de geleden schade van de klant vergoeden. In sommige gevallen kan deze schadepost zo groot zijn dat dit het failliet van het bedrijf betekent.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt niet de schade die ontstaat wanneer een bedrijf werkzaamheden uitvoert bij een klant. Deze schade heeft namelijk niet betrekking op het uiteindelijke af te leveren product of dienst en vindt bovendien plaats in de periode dat het product of de dienst nog niet volledig opgeleverd is. Dergelijke schade kan verzekerd worden in een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.