Theoretische notities betekenis & definitie

De mogelijke verklaringen en percepties van het beschreven feitelijke materiaal van je observatienotities.

Gepubliceerd op 20-04-2017