Observatienotities betekenis & definitie

De Brtappeltaart feitelijke, droge registraties van wat je observeert.

Gepubliceerd op 20-04-2017