2019-10-14

Bestaande gegevens

De gegevens die al ergens zijn opgeslagen en beschikbaar zijn.

2019-10-14

Bestaande gegevens

Gegevens die al ergens zijn opgeslagen en beschikbaar zijn.

2019-10-14

Bestaande gegevens

Het gebruik van al reeds aanwezige numerieke of niet numerieke gegevens om een onderzoeksvraag te beantwoorden.