Bart van Tooren

Hoofd Kwaliteitszorg Natuurmonumenten

Gepubliceerd op 28-07-2016

2016-07-28

Bodemtransplantatie

betekenis & definitie

Bodemtransplantatie is een manier om natuurherstel te bewerkstelligen. Bij bodemtransplantatie wordt bodem vanuit een stuk goed ontwikkeld natuurgebied verwijderd en vervolgens uitgestrooid bovenop de bodem waar men de natuur wil herstellen.

In het natuurbeheer bestaat vaak de wens om landbouwgronden om te zetten in natuur. Deze landbouwgronden zitten echter veelal nog vol met fosfaten en vaak ook zware metalen. Een goede ontwikkeling van een voor natuurbeheer relevante flora en vegetatie is dan niet te verwachten. Afgraven van 20 tot maximaal 40 cm van de grond kan dan een middel zijn. Om dan te zorgen voor een snellere ontwikkeling van de vegetatie op deze ‘maagdelijke bodems’ worden in het natuurbeheer in toenemende mate ‘bodemtransplantaten’ ingezet. Dit houdt in dat vanuit een goed ontwikkeld natuurgebied, met bijvoorbeeld heide of grasland, bodem wordt verwijderd en wordt uitgestrooid in de afgegraven landbouwgronden. Zowel door de in deze bodem aanwezige bodemorganismen die voor ‘bodemverbetering’ zorgen, als door de in deze bodem nog aanwezige zaden, sporen, wortelresten en dergelijke van de hogere planten en mossen, hoopt men zo een snellere ontwikkeling in de gewenste richting te krijgen.