Begrippenlijst Arbeidsgeneeskunde

Redactie Ensie (2018)

Gepubliceerd op 09-01-2018

Acrylamide

betekenis & definitie

Acrylamide is een wit kristallijn poeder. Het polymeriseert zeer vlug en is wateroplosbaar. Het wordt o.a. gebruikt in de lederindustrie, bij kleurstoffen, in de papierindustrie. Het wordt hoofdzakelijk opgenomen door de huid. Het monomeer is toxisch voor het zenuwstelsel.

De polymeren, die volledig zijn uitgepolymeriseerd, zijn onschadelijk. Acute effecten zijn irritatie van alle slijmvliezen. Chronische effecten zijn gekenmerkt door aantasting van het zenuwstelsel en van de hersenen. Ze gaan gepaard met doofheid en tintelingen t.h.v. de ledematen, waarbij het typisch is dat de benen eerder zijn aangetast dan de armen. Verder is er een moeilijke gang en spraak. Gaandeweg worden de mensen meer apathisch. Typisch is ook dat het zweten toeneemt. Arbeidsgeneeskundig wordt vooral gekeken naar de geleidingstijd van de spieren en de zenuwen. De behandeling bestaat in het onmiddellijk wassen van de huid. Voor de neurologische effecten bestaat er geen specifieke behandeling. Uiteraard moet dan de expositie worden stopgezet.