Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

wond

betekenis & definitie

Het begrip wond heeft 46 verschillende betekenissen:

1) letsel waarbij de huid of het lichaamsweefsel daaronder door een kracht van buitenaf is gescheiden of beschadigd en waarbij meestal bloedverlies optreedt
2) precies aangeven waar het gebrek, de moeilijkheid, het probleem zit
3) een zeer vochtige wond die men behandelt door de overtollige afscheiding te absorberen dan wel tegen te gaan met producten die een vochtonttrekkende of drogende werking hebben
4) een wond die tijdens de genezing geleidelijk verdroogt en een korst vormt maar doorgaans langzamer geneest dan een vochtige wond
5) iets wat zeker leed verzacht of tot troost strekt
6) een wond die men om medische redenen niet sluit met behulp van hechtdraden, nietjes, hechtpleisters e.d.
7) iets wat met schade, smart of leed gepaard gaat en daarom met een wond wordt vergeleken
8) een wond waarbij orgaanweefsel binnen in het lichaam is beschadigd maar de huid intact is gebleven
9) een wond die men pas heeft opgelopen; een recente wond
10) een wond doen genezen
11) erg pijnlijk, zeer brandend of prikkelend voor het gevoel
12) de randen van een wond opnieuw met elkaar verbinden met behulp van hechtdraad, nietjes e.d.
13) een wond waarvan de wondranden weer tegen elkaar liggen na hechting met draden, nietjes, pleisters enz.
14) een wond die nog moet genezen en van elkaar wijkende randen heeft
15) halve maatregelen verergeren het kwaad; onvoldoende doortastende maatregelen maken het kwaad alleen maar erger
16) een wond waarbij de huid is beschadigd
17) een wond waarvan de wondranden weer tegen elkaar liggen door hechting met draden, nietjes, pleisters enz.
18) beschadiging die is aangebracht aan een boom of plant, door snoeien, zagen, insnijden of anderszins, en die vaak gepaard gaat met de afscheiding van sap, gom of hars e.d. en daardoor lijkt op een bloedende wond
19) datgene doen of teweegbrengen wat zeker leed nog vergroot
20) iets wat zeker leed verzacht
21) een wond waarbij de opperhuid intact is maar het lichaamsweefsel eronder beschadigd
22) wat schade of leed heeft veroorzaakt wegnemen of ongedaan maken
23) een wond die genezen is
24) iets waaronder men lijdt of heeft geleden, begint minder leed of smart teweeg te brengen
25) een open, bloederige en pijnlijke wond
26) een wond die door haar vorm en aard goed kan worden behandeld of vrij gemakkelijk geneest
27) een zuivere wond die geneest zonder complicaties zoals ontsteking of afsterven van weefsel; een niet-geïnfecteerde wond
28) iets wat een nog steeds leed of smart blijft veroorzaken
29) een wond waarvan de wondranden weer aan elkaar zijn gegroeid; een wond die zich door genezing opnieuw heeft gesloten
30) een wijd openstaande wond
31) een wond die door haar aard, omvang of infectie, ernstig is en lastig om te genezen
32) stuk verband, vaak met kleefstroken, dat men op een wond plakt
33) een wond of wonden tot diep in het lichaam toebrengen met een slagwapen
34) [de, mijn] wond herstelt zich
35) een wond die ontstoken is en pus afscheidt
36) iets waarvan men het leed dat of de smart die ermee gepaard ging, heeft kunnen verwerken of accepteren
37) een wond waarin men het kloppen van de bloedstroom voelt onder invloed van de hartslag
38) iets wat geen uitzicht op verbetering biedt en doorgaans steeds verergert
39) zeer scherp of prikkelend in geestelijk opzicht
40) veel en ernstig leed veroorzaken
41) iets wat destijds leed of smart teweegbracht opnieuw krachtig doen voelen
42) een wond die men reeds vroeger heeft opgelopen; een niet-recente wond
43) een wond die tijdens de genezing vocht afscheidt en geen korst vormt maar doorgaans sneller geneest dan een droge wond
44) zich na een nederlaag terugtrekken om te herstellen; (trachten te) bekomen van een nederlaag
45) na verloop van tijd worden leed of verdriet draaglijker; verdriet of leed slijt
46) met de tong likken aan wonden om het genezingsproces te bevorderen