waardepeildatum betekenis & definitie

datum waarop men de waarde van iets peilt; datum waarop men geacht wordt de waarde van iets te peilen; datum van waardebepaling

Gepubliceerd op 30-05-2017