waarnemer betekenis & definitie

Het begrip waarnemer heeft 8 verschillende betekenissen:

1) iemand die voor zijn beroep of als insider de ontwikkelingen in een bepaald maatschappelijk gebied volgt en daarover zijn mening of bevindingen kenbaar maakt
2) iemand die officieel een vergadering bijwoont, zonder zelf aan de besprekingen deel te nemen; officiƫle toehoorder op vergaderingen
3) iemand die als taak heeft vanop de grond, het water of vanuit de lucht een gebied of sector te observeren en gegevens te verzamelen over de localiseringen en bewegingen van personen of transportmiddelen, bv. met een militair strategisch doel, voor politieacties, voor de scheepsnavigatie enz.
4) iemand die officieel en vaak met instemming van de betrokken partijen is aangesteld om onpartijdig de gang van zaken ter plaatse te observeren en mistoestanden of schendingen van rechten en afspraken te rapporteren
5) iemand die officieel is aangesteld om de gang van zaken bij sportwedstrijden te observeren en mistoestanden betreffende het gedrag van supporters of spelers e.d. te rapporteren
6) iemand die een ambt, taak of functie vervult in afwachting van een definitief benoemde persoon of als tijdelijke vervanger van iemand die verhinderd of vrij is; tijdelijke plaatsvervanger
7) iemand die iets met zijn zintuigen registreert en dit doorgaans aandachtig beschouwt om er de eigenheid van te leren kennen; aandachtige beschouwer
8) iemand die observaties verricht met betrekking tot zaken, processen of gebeurtenissen die het voorwerp zijn van wetenschappelijk onderzoek en exploratie, of van metingen

Gepubliceerd op 30-05-2017