Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

Gepubliceerd op 30-05-2017

toeval

betekenis & definitie

Het begrip toeval heeft 2 verschillende betekenissen:

1) onvoorziene gebeurtenis.
gebeurtenis of omstandigheid die vooraf niet voorzien, gewild of te berekenen was; onvoorziene gebeurtenis of omstandigheid.

2) epileptische aanval.
epileptische aanval als gevolg van storingen in de elektrische activiteit in de hersenen, die gepaard gaat met bewustzijnsstoornissen en stuiptrekkingen of verkramping van spieren; stuip; insult; convulsie.