Wat is de betekenis van toeval?

2024-07-21
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-21
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

toeval

Het begrip toeval heeft 2 verschillende betekenissen: 1) onvoorziene gebeurtenis. gebeurtenis of omstandigheid die vooraf niet voorzien, gewild of te berekenen was; onvoorziene gebeurtenis of omstandigheid. 2) epileptische aanval. epileptische aanval als gevolg van storingen in de elektrische activiteit in de hersenen, die gepaard ga...

2024-07-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

toeval

toeval - Zelfstandignaamwoord 1. (n): een gebeurtenis of omstandigheid die vooraf niet te voorzien of niet te berekenen is geweest 2. (m)/(n): (medisch) een aanval van epilepsie toeval - Werkwoord 1. (in een bijzin) eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van toevallen ♢.....

2024-07-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

toeval

toeval - zelfstandig naamwoord uitspraak: toe-val 1. wat je niet van tevoren kon zien aankomen ♢ het is toeval dat we elkaar tegenkwamen 2. aanval van epilepsie (vallende ziekte) ♢ hij kreeg een...

2024-07-21
Dokterswoordenboek

Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt (2010)

toeval

Zie (ook) stuip, insult

2024-07-21
Woordenboek van Eufemismen

Marc de Coster (2004)

toeval

Vallende ziekte, epilepsie; een ziekte die men vroeger zo mysterieus vond dat de oude Grieken spraken over ‘de heilige ziekte’. M. Ik had vernomen, dat hij een hevig toeval heeft gehad... D. Noem het maar beroerte, Jufvrouw! H.J. Schimmel: Dramatische poëzy.185 6, geciteerd in WNT Hij gaf geen teeken van bewustheid; doch of het een gevolg...

2024-07-21
Verpleegkundig woordenboek

Anneke van Schie (2000)

Toeval

Ander woord voor insult, ook wel aanval genoemd, een abnormale ontlading van zenuwcellen (neuronen) in de hersenen ten gevolge van epilepsie; kan ook een niet-epileptische oorzaak hebben.

2024-07-21
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

Toeval

Het woord toeval komt voor in twee sterk van elkaar verschillende betekenissen. Men kent het voor: aanval van vallende ziekte èn voor: onvoorziene gebeurtenis. Toch hebben wij met hetzelfde woord te maken. Toevallen betekende eigenlijk: neerstorten. Men zei dus: door toeval van regen zijn de wegen onbegaanbaar. Toevallen werd ook gebruikt vo...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-21
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

toeval

onvoorsiene gebeurtenis; ongeluk, floute; toegeval, dig val; ten deel val; begunstig word met; toestroom; oorval.