termijn betekenis & definitie

Het begrip termijn heeft 17 verschillende betekenissen:

1) binnen of aan het eind van een korte periode vanaf nu
2) gedeelte van een verschuldigd bedrag dat jaarlijks moet worden betaald vóór of op een vooraf bepaald tijdstip of vóór het einde van een vooraf vastgestelde periode
3) spreekronde in een debat in het parlement; spreekronde in een parlementair debat
4) termijn waarvan de duur niet kan worden gewijzigd
5) na niet al te lange tijd vanaf nu; binnen een vrij korte periode; weldra; eerlang
6) termijn die als absolute deadline geldt en bij overschrijding het recht geeft een overeenkomst te ontbinden of recht geeft op schadevergoeding of een andere compensatie
7) periodiek te betalen bedrag waarvan de hoogte gelijk blijft
8) binnen of aan het eind van een middellange periode vanaf nu
9) binnen of aan het eind van een lange periode vanaf nu
10) gedeelte van een verschuldigd bedrag dat maandelijks moet worden betaald vóór of op een vooraf bepaald tijdstip of vóór het einde van een vooraf vastgestelde periode
11) periode met een vaste looptijd in contracten uit de geldhandel en goederenhandel, waarvoor koper en verkoper de prijs vastleggen die op de vervaldatum geldt voor levering of afname; toekomstige leveringsperiode
12) na verloop van een niet nader te bepalen periode vanaf nu; in de toekomst; op de duur
13) gedeelte van een schuld dat periodiek moet worden betaald vóór of op een vooraf bepaald tijdstip of vóór het einde van een vooraf vastgestelde periode; bedrag van een in delen te betalen schuld dat men binnen een vastgestelde periode moet voldoen
14) vooraf vastgelegde periode die eindigt op een tijdstip wanneer een bedrag moet worden betaald of uiterlijk moet zijn voldaan; periode voor betaling
15) begrensde periode met een doorgaans vooraf vastgestelde duur die voor zekere zaak, het gebeuren of verrichten van iets geldt, of die maximaal mag of minimaal moet verlopen voor het plaatsvinden van iets
16) een vooraf vastgelegde looptijd
17) vastgestelde periode waarin iemand een bepaald ambt of zekere functie mag uitoefenen; ambtstermijn

Gepubliceerd op 30-05-2017