Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 29-10-2020

quotiënt

betekenis & definitie

uitkomst van een deling.

uitkomst van een deling; resultaat van een deling.

Voorbeelden:
In 1992 publiceerde M. Kool een studie waarin hij nog meer neologismen optekent die Stevin met grote zekerheid heeft ingevoerd omdat ze in vroegere werken niet voorkomen. Het noteerde: parich (even), onparoch (oneven), soomenichmael (= quotiënt), teerlincxwortel (derdemachtswortel), thiendetal (= getal uitgedrukt volgens het decimaal systeem) en ghebreeckende (= het getal nul).
De Standaard, 1996