quia absurdum betekenis & definitie

(Latijn, letterlijk 'omdat het absurd is') verkorte weergave van het Latijnse adagium "credo quia absurdum" (letterlijk 'ik geloof het, omdat het absurd is'), het moet wel waar zijn, omdat het zo absurd is; het moet wel waar zijn, omdat het strijdig is met de rede, het verstand

Gepubliceerd op 30-05-2017