qualitate qua betekenis & definitie

(Latijn, letterlijk 'krachtens de bedoelde hoedanigheid') in de hoedanigheid van, uit hoofde van zijn of haar beroep of ambt; op grond van iemands maatschappelijke positie; ambtshalve; ruimer ook: toch al; van nature; sowieso; uiteraard

Gepubliceerd op 30-05-2017