Synoniemen van qualitate qua

2019-09-21

qualitate qua

(Latijn, letterlijk 'krachtens de bedoelde hoedanigheid') in de hoedanigheid van, uit hoofde van zijn of haar beroep of ambt; op grond van iemands maatschappelijke positie; ambtshalve; ruimer ook: toch al; van nature; sowieso; uiteraard

2019-09-21

Qualitate qua

Qualitate qua - in de hoedanigheid van; bij afkorting: q.q.

2019-09-21

qualitate qua

qualitate qua - zie afkorting„q-q”.

2019-09-21

qualitate qua

(q. q.), (Lat.) in de (zijn) hoedanigheid van, als gemachtigde.