Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

Pinksteren

betekenis & definitie

christelijk feest op de vijftigste en eenenvijftigste dag na Pasen ter herdenking van het neerdalen van de Heilige Geest over de apostelen, Maria en andere gelovigen die na de hemelvaart van Jezus bijeenwaren in een huis in Jeruzalem; als kalenderdag specifieker: de kerkelijke hoogdag die valt op de vijftigste dag na Pasen; pinksterzondag