pachttermijn betekenis & definitie

termijn waarvoor een overeenkomst is gesloten om tegen jaarlijkse vergoeding gronden of een boerderij te gebruiken of heffingen of tolgelden in te vorderen; termijn van een pachtovereenkomst; termijn gedurende welke men iets pacht

Gepubliceerd op 30-05-2017