ochtend betekenis & definitie

Het begrip ochtend heeft 21 verschillende betekenissen:

1) ochtend die rustig verloopt, zonder dat er veel te doen is of zonder stoornis
2) de hele dag; de godganse dag; altijd
3) bijeenkomst in de ochtend, georganiseerd voor een optreden, evenement, activiteit of bezigheid; bijeenkomst 's ochtends
4) op, tijdens de ochtend van een bepaalde dag of op de genoemde tijdsspecificatie binnen de betreffende ochtend
5) vroege deel van de morgen, vanaf de ochtendschemering of vanaf het hernemen van de activiteiten na de nachtrust tot ongeveer 10.00 uur; periode die het eerste deel van de morgen beslaat; de vroege uren van de morgen
6) telkens in het eerste deel van de morgen; ook: in de vroege uren van alle of de meeste morgens in zekere periode; telkens op de genoemde tijdsspecificatie in de ochtend
7) ochtend met veel te verrichten werkzaamheden, met een grote toeloop van belangstellenden, klanten of aanwezigen, met veel verkeer enz.
8) de ochtend breekt bijna aan of nadert
9) het begin, de aanvang van de morgen
10) eerste gedeelte van de dag tot aan de middag, gerekend vanaf de ochtendschemering of vanaf het hernemen van de activiteiten na de nachtrust
11) iedere ochtend; ook: alle of de meeste ochtenden in zekere periode; telkens op de genoemde tijdsspecificatie in de ochtend
12) die ochtend waarvan reeds sprake was, die bekend is
13) vanaf de ochtend van een bepaalde dag of vanaf de genoemde tijdsspecificatie binnen de betreffende ochtend
14) de hele dag; de godganse dag; altijd
15) tot de ochtend van een bepaalde dag of tot de genoemde tijdsspecificatie binnen betreffende ochtend
16) het laatste deel van de morgen
17) de ochtend die overeenstemt met of een deel is van de daarvoor genoemde tijd of periode
18) telkens tot de ochtend of tot alle of de meeste morgens in zekere periode; telkens tot de genoemde tijdsspecificatie in de ochtend
19) de ochtend waarin plaatsvindt wat in de van-bepaling wordt genoemd
20) op, tijdens het eerste deel van de morgen van een bepaalde dag of op de genoemde tijdsspecificatie binnen betreffende ochtend
21) telkens vanaf de ochtend of vanaf alle of de meeste ochtenden in zekere periode; telkens vanaf de genoemde tijdsspecificatie in de ochtend

Gepubliceerd op 30-05-2017