Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

industrieel

betekenis & definitie

Het begrip industrieel heeft 21 verschillende betekenissen:

1) bakker of bakkerij die op grote schaal producten vervaardigt en die vaak halfproducten aflevert
2) door industrie gedomineerd; met veel industrie; waarin industrie een belangrijke rol speelt
3) ontwerp of het ontwerpen van gebruiksgoederen met het oog op functionaliteit en gemakkelijke productie zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de esthetische waarde; industriële vormgeving; ook: studierichting waar men leert industriële ontwerpen te maken; opleiding voor industrieel ontwerpen
4) ontwerp of het ontwerpen van gebruiksgoederen met het oog op functionaliteit en gemakkelijke productie zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de esthetische waarde; industriële vormgeving; industrieel ontwerp; industrieel ontwerpen
5) eruitziend als iets dat behoort tot de industrie; met een industriële uitstraling; industrieel aandoend
6) het politieke programma in de jaren '80 om werkgelegenheid en de economie in België te stimuleren door investeringen op het gebied van de micro-elektronica en biotechnologie; DIRV; DIRV-actie
7) intensieve veeteelt; veeteelt op grote schaal
8) de industriële revolutie die door de computertechnologie en daarmee samenhangende veranderingen in informatieopslag in gang is gezet
9) iemand die voor zijn beroep een hoge functie bekleedt in een industrieel bedrijf
10) van economische activiteiten waarbij grootschalig en met behulp van machines grondstoffen, materialen of goederen geproduceerd worden; van de industrie; met betrekking tot de industrie; tot de industrie behorend
11) iemand die voor zijn beroep aan industriële vormgeving doet; industrieel ontwerper
12) de revolutie op het gebied van duurzaamheid, mogelijk gemaakt door technologische vooruitgang
13) iemand die een vierjarige opleiding afgerond heeft (aan een universiteit of bijvoorbeeld aan een industirële hogeschool) en die de titel "ing." draagt; ook: titel van industrieel ingenieur; studierichting of opleiding tot industrieel ingenieur
14) door de industrie geproduceerd; uit een fabriek
15) recht op eigenaarschap van een uitvinding, product of merk; octrooi; patent
16) iemand die voor zijn beroep industriële ontwerpen maakt; industrieel vormgever
17) bakkerij die behoort tot de industrie die op grote schaal producten vervaardigt en die vaak halfproducten aflevert
18) een plan voor de activiteiten en financiën van een onderneming; ondernemingsplan; businessplan
19) de industriële revolutie in de 19e eeuw die in gang werd gezet door de uitvinding van de stoommachine en gietijzer uit hoogovens
20) de industriële revolutie in de tweede helft van de 19e eeuw die in gang werd gezet door de uitvinding van de verbrandingsmotor, turbines, elektriciteit en staal
21) op grote schaal, meestal met behulp van de industrie