hulp betekenis & definitie

Het begrip hulp heeft 9 verschillende betekenissen:

1) indien God helpt
2) iemand die een ander helpt bij een taak, vaak als vaste hulpkracht; helper; helpster
3) het verlenen van dringende medische zorg in een ziekenhuisafdeling waarheen men met een ambulance wordt gebracht of waar men zich op eigen initiatief of na doorverwijzing door een arts voor behandeling aanbiedt; eerste hulp; metonymisch ook: afdeling in een ziekenhuis die deze medische hulp verstrekt.
4) iemand die voor zijn beroep in een ondersteunende rol verzorgende taken verricht inzake dagelijks toilet en hygiƫne bij een gezin in moeilijkheden, bejaarden e.d., veelal in opdracht van een instelling voor sociale hulpverlening
5) het verlenen van de meest dringende hulp aan een slachtoffer van een ongeval in afwachting van grondige geneeskundige hulpverlening
6) teken, vaak met de teugel, druk met de benen enz., waarmee een ruiter een paard aangeeft wat hij van zijn rijdier verwacht
7) middel dat het realiseren van zeker doel bevordert; hulpmiddel
8) het verlenen van dringende medische zorg in een ziekenhuisafdeling waarheen men met een ambulance wordt gebracht of waar men zich op eigen initiatief of na doorverwijzing door een arts voor behandeling aanbiedt; spoedeisende hulp; metonymisch ook: afdeling in een ziekenhuis die deze medische hulp verstrekt.
9) het doen van inspanningen of het verschaffen van zaken die beogen bij te dragen tot wat een ander verricht of nodig heeft; ondersteuning; bijstand