Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

cao-conflict

betekenis & definitie

conflict tussen de vertegenwoordigers van de werkgevers en die van de werknemers bij de onderhandelingen over een (nieuwe) collectieve arbeidsovereenkomst (cao)