bypass betekenis & definitie

Het begrip bypass heeft 6 verschillende betekenissen:

1) schakeling die dient om een andere schakeling te omzeilen
2) overbrugging van een verstopping in een bloedvat door een chirurgisch aangebracht parallel nieuw bloedvat
3) omleiding van een weg, een spoorweg of een waterweg rondom een hindernis of een druk knooppunt
4) aftakking van een leiding voor een gas of een vloeistof waarin de inhoud van de hoofdleiding kan worden afgeleid om de druk in die hoofdleiding te regelen
5) chirurgische ingreep waarbij een verstopt bloedvat wordt overbrugd
6) stuk weg dat parallel loopt met een rotonde en dat een kortere verbinding vormt tussen twee opeenvolgende wegen die uitkomen op die rotonde