Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 30-05-2017

beul

betekenis & definitie

Het begrip beul heeft 2 verschillende betekenissen:

1) uitvoerder van vonnissen.
iemand die voor zijn beroep lijfstraffelijke vonnissen en doodvonnissen uitvoert; scherprechter.

2) wreedaard.
iemand die mensen of dieren mishandelt; wreedaard; ook: iemand die zichzelf of een ander afbeult.