Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

belgicisme

betekenis & definitie

Het begrip belgicisme heeft 2 verschillende betekenissen:

1) woord dat of uitdrukking, zinsconstructie die eigen is aan het Frans respectievelijk het Nederlands in België, die letterlijk vertaald of gevormd naar het Nederlands respectievelijk het Frans wordt overgenomen en die beschouwd wordt als strijdig met het eigene van deze taal
2) gezindheid die een unitaire, naar eenheid strevende Belgische staatsstructuur ondersteunt; unitarisme