bediende betekenis & definitie

Het begrip bediende heeft 3 verschillende betekenissen:

1) werknemer die voor zijn beroep werkzaam is in een ondergeschikte dienstbetrekking bij een bedrijf of instelling, veelal in een dienstverlenende of administratieve functie
2) iemand die voor zijn beroep in persoonlijke dienst is van een doorgaans welgestelde persoon, vaak om binnen diens huishouden of als lid van een ruimere personeelsstaf huishoudelijke taken te verrichten
3) volgens het Belgische arbeidsrecht: werknemer in een bedrijf van wie de werkzaamheden in hoofdzaak bestaan uit intellectuele arbeid en die onderscheiden wordt van de arbeider die voornamelijk handenarbeid verricht; soms ook in beperktere zin: iemand die behoort tot de personeelslaag tussen de bedrijfsleiding en de arbeiders die productiearbeid verrichten