Algemene Rekenkamer

Begrippenlijst van de Algemene Rekenkamer

Gepubliceerd op 22-12-2016

2016-12-22

Nominale opleidingsduur

betekenis & definitie

De nominale route is de tijd die je over je opleiding doet zonder zittenblijven of andere studievertraging. Wij hebben berekeningen gemaakt voor vier nominale opleidingsroutes. Dat zijn:

Nominale opleidingsduur per opleidingsroute:

$$$

\begin{array}{|c|c|c|c|c|}

\hline

vmbo & mbo\ (bol\ en\ bbl) & niveau\ 1\ en\ 2 & 4\ +\ 2\ =\ 6\ jaar \\ \hline

vmbo & mbo\ (bol\ en\ bbl) & niveau\ 3\ en\ 4 & 4\ +\ 3\ =\ 7\ jaar \\ \hline

havo & hbo\ & &\ 5\ +\ 4 =\ 9\ jaar \\ \hline

vwo & wo\ & &\ 6\ +\ 4\ =\ 10\ jaar \\ \hline

vwo & wo\ & techniek\ & 6\ +\ 5\ =\ 11\ jaar \\ \hline

vwo & wo\ & geneeskunde\ & 6\ +\ 6\ =\ 12\ jaar \\ \hline

\end{array}

$$$