Algemene Rekenkamer

Begrippenlijst van de Algemene Rekenkamer

Gepubliceerd op 22-12-2016

2016-12-22

Opleidingsroute

betekenis & definitie

Combinatie van voortgezet onderwijs en vervolgopleiding.

Bij onze berekeningen zijn we uitgegaan van de meest voorkomende combinaties van voortgezet onderwijs en vervolgopleiding. Dat zijn:

- vmbo-mbo (bol)
- vmbo-mbo (bbl)
- havo-hbo
- vwo-wo