Uitbreidingsinvesteringen betekenis & definitie

De bestedingen aan vaste kapitaalgoederen die de productiecapaciteit vergroten.